Archives de l’auteur : Samuel RALISON

Communiqué du 28 novembre 2018 – Kabary ny fihodinana voalohany amin’ny fifidianana Filohan’ny Repoblika natao ny 7 novambra 2018.

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana —————————— HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE LAHATENIN’ANDRIAMATOA FILOHAN’NY FITSARANA AVO MOMBA NY LALAM-PANORENANA NANDRITRA NY FOTOAM-PITSARANA AMPAHIBEMASO NAMOAHANA NY VALIM-PIFIDIANA OFISIALIN’NY FIHODINANA VOALOHAN’NY FIFIDIANANA NY FILOHAN’NY REPOBLIKA ———————————— (ALAROBIA 28 NOVAMBRA 2018) ——————  Andriamatoa Praiministra, Lehiben’ny Governemanta, Andriamatoa Filohan’ny Antenimieran-doholona mpisolotoerana, Andriamatoa sy Ramatoa isany lehiben’ny masoihivoho vahiny eto Madagasikara […]