Filazana manjo – Avis de décès

FITSARANA AVO MOMBA NY LALAMPANORENANA
—————————————–
FAMPANDRENESANA
————————–
Amin’alahelo lehibe no ampandrenesan’
ny Filoha,
ny Mpikambana
ary ny Mpiara-miasa rehetra
ao amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana

ny fodiamandrin’ Andriamatoa INDRIANJAFY Georges Thomas,
Filohan’ity Andrimpanjakana ity teo aloha,
teto Antananarivo ny talata 13 febroary 2018.

——————————————————————-

HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE
—————————
AVIS DE DECES
———————–
Le Président,
Les Membres, et
Tout le Personnel
de la Haute Cour Constitutionnelle

ont la douleur de faire part du décès, survenu à Antananarivo
le mardi 13 février 2018
de Monsieur INDRIANJAFY Georges Thomas
ancien Président de l’Institution.