Archives pour la catégorie Communiqué

Fifidianana ho Filoham-pirenena 7 novambra 2018

Repoblikan’iMadagasikara Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana ———————————— FITSARANA AVO MOMBA NY LALAMPANORENANA ————————————– Fifidianana ho Filoham-pirenena 7 novambra 2018 Ireo kandida nilatsaka ho fidina     N° Daty Anarana sy fanampiny Antoko 01 01/08/2018 Andry Nirina RAJOELINA Tanora malaGasy Vonona (TGV) 02 03/08/2018 RAVELONARIVO Jean Antokom-BAhoaka (ABA) 03 08/08/2018 MAILHOL André Christian Dieu Donné Gideona, […]

MAJUNGA A LA DECOUVERTE du nouveau cadre légal du processus électoral

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana–Tanindrazana–Fandrosoana —————————— HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE ——————————- SUITE A LA TENUE DES CADRES D’ECHANGES ENTRE LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE, LA CENI LES PARTIS POLITIQUES, LES PROFESSIONNELS DES MEDIAS ET LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE 7-8 août 2018 Après le démarrage de la série d’ateliers visant l’appropriation du nouveau cadre légal du processus électoral […]

MAHAJANGA ATRIKASA FAMPAHAFANTARANA NY LALAMPIFIDIANANA

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana–Tanindrazana–Fandrosoana —————————— HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE ——————————- MAHAJANGA ATRIKASA FAMPAHAFANTARANA NY LALAMPIFIDIANANA VARAVARANA MISOKATRA MOMBA NY HCC 7-8 aogositra 2018 Anjaran’i Mahajanga indray no mandray ny atrikasa fampahafantarana ireo lalàna vaovao mahakasika ny fifidianana ka tanterahina ao amin’ny Hôtel Les Roches Rouges izany. Ny zava-dresahina dia miompana amin’ny zo hifidy, ny lisi-pifidianana, ny Fitsarana […]

FANAMBARANA 1

Repoblikan’iMadagasikara Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana ———————————— FITSARANA AVO MOMBA NY LALAMPANORENANA ————————————– FANAMBARANA —————————————-             Ampahafantarina ny antoko na vondron’antoko hanolotra kandidà ho amin’ny fifidianana Filoham-pirenena fa ny fanamarinana hatao eto anivon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana dia miompana amin’ny « lisitry ny antoko pôlitika miorina ara-dalàna » nampitain’ny Ministeran’ny Atitany […]

FANAMBARANA 2

Repoblikan’iMadagasikara Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana ———————————— FITSARANA AVO MOMBA NY LALAMPANORENANA ————————————– FANAMBARANA —————————————- Ampahafantarina ny vondron’olona iray na maromaro mikasa hanolotra kandidà amin’ny fifidianana Filoham-pirenena fa azo atao ny mitondra mpanao gazety rehefa hametraka ny antontan-taratasim-pilatsahan-kofidiana ka manaja ny fepetra momba ny fandriampahalemana ampiarina eto amin’ny andrim-panjakana. Fa noho ny fenitra tsy momba […]

COMMUNIQUE 2

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana —————————— HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE COMMUNIQUE             La ou les entités voulant présenter un candidat à l’élection présidentielle sont informées que la présence des journalistes lors du dépôt de candidature est autorisée, moyennant le respect des règles de sécurité régissant l’institution. Par contre, en […]

COMMUNIQUE 1

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana —————————— HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE COMMUNIQUE              Le parti ou la coalition de partis politiques présentant un candidat à l’élection présidentielle est informé que la vérification au niveau de la Haute Cour Constitutionnelle se fera sur la base de la « Liste des partis politiques […]

F I L A Z A N A

F I L A Z A N A —————————— Ilazana ireo rehetra hametraka antontan-taratasy filatsahan-kofidiana Filoham-pirenena eto amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana fa : Eo amin’ny vavahady ambany, ankilan’ny biraon’ny Faritany, no miditra, Tsara raha mitondra taratasy avy amin’izay kandida naniraka azy, manamarina fa izy tokoa no nirahina hanatitra ny antontan-taratasy, Mety raha hampiarahana amin’ny […]

CANDIDATURES A L’ELECTION PRESIDENTIELLE 2018

FILATSAHANA HO KANDIDA AMIN’NY FIFIDIANANA HO FILOHAN’NY REPOBLIKA 2018 CANDIDATURES A L’ELECTION PRESIDENTIELLE 2018 Les modèles de certaines des pièces exigées de tout candidat à l’élection présidentielle: Annexe 1 : Déclaration de candidature Annexe 2 : Déclaration sur l’honneur relative aux impôts des trois précédentes années Annexe 3 : Déclaration sur l’honneur concernant la composition […]

Communiqué de presse Atelier du 12 juin 2018

Antananarivo, le 12 juillet 2018 – Antananarivo a accueilli ce jour le démarrage d’une série d’ateliers visant l’appropriation du nouveau cadre légal du processus électoral, l’harmonisation de sa compréhension en général et des différentes règles relatives au contentieux électoral, permettant aux parties prenantes de faire valoir leurs droits et réclamations. Partis politiques, professionnels des médias […]