Archives pour la catégorie Communiqué

FANAMBARANA lf 366-CES/G

Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana —————————————————————- FITSARANA AVO MOMBA NY LALAMPANORENANA FITSARANA MANOKANA MOMBA NY FIFIDIANANA (C E S) —————————————- FANAMBARANA  lf 366-CES/G ———————————————-               Ampahafantarina ny besinimaro fa :   -Ny antontan-taratasy momba ny fifidianana filohan’ny Repoblika (fihodinana faharoa) sy solombavambahoaka avy any amin’ireo SRMV, dia raisina eto amin’ny foiben-toeran’ny CES efatra amby roapolo […]

FANAMBARANA lf 342-HCC/G

Repoblikan’i Madagasikara Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana FITSARANA AVO MOMBA NY LALAMPANORENANA ————– FITSARANA MANOKANA MOMBA NY FIFIDIANANA ————————————– FANAMBARANA  lf 342-HCC/G —————– Ny Fitsarana Manokana momba ny Fifidianana Dia mampahafantatra ny besinimaro fa ny famoahana ny vokatra ôfisialin’ny fifidianana Filohan’ny Repoblika, fiodinana voalohany, natao ny 25 oktobra 2013, dia ho tanterahana ao amin’ny foibe […]

Fanasana

Repoblikan’i Madagasikara Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana FITSARANA MANOKANA MOMBA NY FIFIDIANANA (COUR ELECTORALE SPECIALE – CES) —————————- NY FITSARANA MANOKANA MOMBA NY FIFIDIANANA (CES) dia manasa ny mpanao gazety hanatrika ny fanolorana amin’ny fomba ofisialy ny tatitra momba ny fanaraha-maso ny fiffidianana nataon’ny mpanaramaso ny Vondrona Afrikanina (Observateur de l’Union Africain), izany dia hatao […]

Fanambarana

Repoblikan’i Madagasikara Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana FITSARANA MANOKANA MOMBA NY FIFIDIANANA (COUR ELECTORALE SPECIALE – CES) —————————- NY FITSARANA MANOKANA MOMBA NY FIFIDIANANA (CES) dia manamafy hatrany fa folo andro aorian’ny datim-pifidianana no fametrahana ny fitoriana mahakasika ny fifidianana filohan’ny Repoblika natao ny 25 oktobra 2013 teo, izany hoe ny 26 oktobra 2013 ka […]

Fanambarana

Repoblikan’i Madagasikara Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana FITSARANA MANOKANA MOMBA NY FIFIDIANANA (COUR ELECTORALE SPECIALE – CES) —————————- NY FITSARANA MANOKANA MOMBA NY FIFIDIANANA (CES) dia mampahafantatra ny besinimaro fa ny fitoriana mahakasika ny fifidianana filohan’ny Repoblika natao ny 25 oktobra 2013 teo, dia raisina ao amin’ny foiben-toerany ao Ambohidahy, manomboka ny 26 oktobra 2013 […]

Communiqué

Repoblikan’i Madagasikara Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana FITSARANA MANOKANA MOMBA NY FIFIDIANANA (COUR ELECTORALE SPECIALE – CES) —————————-   Communiqué   La Cour Electorale Spéciale rappelle qu’en vertu de la législation en vigueur, et notamment de l’ordonnance n° 2013-002 du 12 août 2013 et en application de la décision n° 08-CES/D du 17 août 2013, […]

F A N A M B A R A N A lf 153-CES/G

Repoblikan’i Madagasikara Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana FITSARANA MANOKANA MOMBA NY FIFIDIANANA (COUR ELECTORALE SPECIALE – CES) —————————- F A N A M B A R A N A  lf 153-CES/G   Ny FItsarana Manokana momba ny Fifidianana (C E S) dia mampahafantatra ireo kandidà amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny 24 jolay 2013, izay didin’ny lalàna […]