Archives pour la catégorie Election

FANAMBARANA lf 366-CES/G

Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana —————————————————————- FITSARANA AVO MOMBA NY LALAMPANORENANA FITSARANA MANOKANA MOMBA NY FIFIDIANANA (C E S) —————————————- FANAMBARANA  lf 366-CES/G ———————————————-               Ampahafantarina ny besinimaro fa :   -Ny antontan-taratasy momba ny fifidianana filohan’ny Repoblika (fihodinana faharoa) sy solombavambahoaka avy any amin’ireo SRMV, dia raisina eto amin’ny foiben-toeran’ny CES efatra amby roapolo […]

Décision n°23-CES/D du 18 décembre 2013 relative à un recours contre un acte règlementaire

La Cour Electorale Spéciale, Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ; Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ; Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ; […]

Arrêt n°01-CES/AR du 22 novembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs du premier tour de l’élection présidentielle du 25 octobre 2013.

La Cour Electorale Spéciale, Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ; Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ; Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ; […]

Didim-pitsarana laharana 01-CES/D ny faha 22 novambra 2013 anambaràna ny vokatra raikitra ny fihodinana voalohany amin’ny fifidianana Filohan’ny Repoblika natao ny 25 oktobra 2013.

Ny Fitsarana Manokana momba ny Fifidianana; Araka ny lalàmpanorenana; Araka ny hitsivolana laharana faha 2001-003 tamin’ny 18 novambra 2001 mikasika ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana; Araka ny lalàna fehizoro laharana faha 2012-005 tamin’ny 22 marsa 2012 anaovana ny Fehezan-dalàna momba ny fifidianana; Araka ny lalàna fehizoro laharana faha 2012-015 tamin’ny 01 aogositra 2012 mikasika […]

FANAMBARANA lf 342-HCC/G

Repoblikan’i Madagasikara Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana FITSARANA AVO MOMBA NY LALAMPANORENANA ————– FITSARANA MANOKANA MOMBA NY FIFIDIANANA ————————————– FANAMBARANA  lf 342-HCC/G —————– Ny Fitsarana Manokana momba ny Fifidianana Dia mampahafantatra ny besinimaro fa ny famoahana ny vokatra ôfisialin’ny fifidianana Filohan’ny Repoblika, fiodinana voalohany, natao ny 25 oktobra 2013, dia ho tanterahana ao amin’ny foibe […]

Décision n°22-CES/D du 15 novembre 2013 relative à des requêtes aux fins d’annulation du scrutin du premier tour de l’élection présidentielle du 25 octobre 2013

La Cour Electorale Spéciale, Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ; Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ; Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ; […]

Décision n°21-CES/D du 9 novembre 2013 relative à une requête aux fins de disqualification.

La Cour Electorale Spéciale, Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ; Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ; Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ; […]

Fanasana

Repoblikan’i Madagasikara Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana FITSARANA MANOKANA MOMBA NY FIFIDIANANA (COUR ELECTORALE SPECIALE – CES) —————————- NY FITSARANA MANOKANA MOMBA NY FIFIDIANANA (CES) dia manasa ny mpanao gazety hanatrika ny fanolorana amin’ny fomba ofisialy ny tatitra momba ny fanaraha-maso ny fiffidianana nataon’ny mpanaramaso ny Vondrona Afrikanina (Observateur de l’Union Africain), izany dia hatao […]

Fanambarana

Repoblikan’i Madagasikara Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana FITSARANA MANOKANA MOMBA NY FIFIDIANANA (COUR ELECTORALE SPECIALE – CES) —————————- NY FITSARANA MANOKANA MOMBA NY FIFIDIANANA (CES) dia manamafy hatrany fa folo andro aorian’ny datim-pifidianana no fametrahana ny fitoriana mahakasika ny fifidianana filohan’ny Repoblika natao ny 25 oktobra 2013 teo, izany hoe ny 26 oktobra 2013 ka […]

Fanambarana

Repoblikan’i Madagasikara Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana FITSARANA MANOKANA MOMBA NY FIFIDIANANA (COUR ELECTORALE SPECIALE – CES) —————————- NY FITSARANA MANOKANA MOMBA NY FIFIDIANANA (CES) dia mampahafantatra ny besinimaro fa ny fitoriana mahakasika ny fifidianana filohan’ny Repoblika natao ny 25 oktobra 2013 teo, dia raisina ao amin’ny foiben-toerany ao Ambohidahy, manomboka ny 26 oktobra 2013 […]