Fifidianana ho Filoham-pirenena 7 novambra 2018

Repoblikan’iMadagasikara
Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana
————————————
FITSARANA AVO MOMBA NY LALAMPANORENANA
————————————–
Fifidianana ho Filoham-pirenena 7 novambra 2018

Ireo kandida nilatsaka ho fidina

 

Daty

Anarana sy fanampiny

Antoko

01 01/08/2018 Andry Nirina RAJOELINA Tanora malaGasy Vonona (TGV)
02 03/08/2018 RAVELONARIVO Jean Antokom-BAhoaka (ABA)
03 08/08/2018 MAILHOL André Christian Dieu Donné Gideona, Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara (GFFM)
04 08/08/2018 ERNAIVO Fanirisoa ZAnak’i MAdagasikara (ZAMA) et PArti TRAvailliste Malagasy (PATRAM)
05 10/08/2018 JULES ETIENNE Rolland MAdagasikara FIvoarana (MAFI)
06 10/08/2018 RASOLOFONDRAOSOLO Zafimahaleo dit DAMA Mahaleo Manajary Vahoaka
07 10/08/2018 RABARY Andrianiaina Paul MIASA
08 14/08/2018 RABEHARISOA SARAHA Parti Liberal Démocrate (PLD)
09 14/08/2018 RANDRIAMORASATA Solo Norbert Union Démocrates Chrétiens de MAdagascar (UDCMA-KMTP)
10 14/08/2018 RATSIETISON Jean-Jacques Jedidia Fahefa-Mividy no Ilain’ny Malagasy (FMI-MA)