Election 2013

LEGISLASTIVES (20 Décembre 2013)

LES DEPUTES ELUS

 • REGION ALAOTRA-MANGORO

 • AMBATONDRAZAKA - ANDRIANIRINA Josoa Marohajaina (INDEPENDANT MARO)
 • AMBATONDRAZAKA - ANDRIAMASIMANANA Aureline (INDEPENDANT ALAOTRA MIRAY HINA)
 • AMPARAFARAVOLA - RABEKIJANA Solofo Hery (MOUVANCE RAVALOMANANA)
 • AMPARAFARAVOLA - RAKOTOBE née RAMAROSOA Emiline (FITARIKANDRO)
 • ANDILAMENA - RABENIRINA Jean Réné dit Game (MOUVANCE RAVALOMANANA)
 • ANOSIBE AN'ALA - RABARISON Joseph Aimé (MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA)
 • MORAMANGA - RANDRIAMAHEFA Henri Charles (ADHEM FIZAFA Action pour le Développement Humanis)
 • MORAMANGA - RAJAOBELINA Lova Herizo (MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA)
 • REGION AMORON'I MANIA

 • AMBATOFINANDRAHANA - RAZANAMAHASOA Christine Harijaona (MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA)
 • AMBOSITRA - ANDRIANARIVO Harimampianiana Razakarivelo (INDEPENDANT ANDRIANARIVO Harimampianiana Razakariv)
 • AMBOSITRA - RAKOTOSOLOFONDRAIBE Zakamady (INDEPENDANT ANDRIANARIVO Harimampianiana Razakariv)
 • FANDRIANA - RAHARIMALALA Marie Lydia (MIARAKA AMINNY ANDRY RAJOELINA)
 • MANANDRIANA - ANDRIANJANAHARY Fanomezantsoa (VPM MMM)
 • REGION ANALAMANGA

 • AMBOHIDRATRIMO - RABENIRINA Maminiaina Solondraibe (ZANAK I DADA)
 • AMBOHIDRATRIMO - RATSIMBAZAFY Luc (FANAMBY 88)
 • ANDRAMASINA - RAZANAKOTO (LEADER FANILO)
 • ANJOZOROBE - RAHARIJAONA (INDEPENDANT DADAFARA RAHARIJAONA)
 • ANKAZOBE - RAVELONANOSY Mamy Tiana Télésphore Gérard (MOUVANCE RAVALOMANANA )
 • ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO - RANDRIARIMALALA Harijaona (FANASINA HO FAMPANDROSOANA)
 • ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO - RAHARIMANARIVO Voahanginiaina (MOUVANCE RAVALOMANANA)
 • ANTANANARIVO AVARADRANO - ANDRIAHITANTSOA RAHASINDRAIBE Benjamin (MOVANSY RAVALOMANANA)
 • ANTANANARIVO AVARADRANO - RANDRIAMBOLAINA Gerry (MOVANSY RAVALOMANANA)
 • ANTANANARIVO I - RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina (MOUVANCE RAVALOMANANA)
 • ANTANANARIVO I - RATSIVALAKA née RAHERIARIVO Marie Michelle (MIARAKA @ PRESIDA ANDRY RAJOELINA)
 • ANTANANARIVO II - RANDRIANARISOA Stanislas (MOUVANCE RAVALOMANANA)
 • ANTANANARIVO II - RAKOTOMANGA Lantoarivola Sedera (MAPAR)
 • ANTANANARIVO III - RAFENOMANANTSOA Tsirimaharo Ny Aina (MIARAKA @ PREZIDA ANDRY RAJOELINA)
 • ANTANANARIVO III - RAJAONSON Lantoarijaona Maminiriana Tsitohaina (MOUVANCE RAVALOMANANA)
 • ANTANANARIVO IV - RANDRIAMANDIMBISOA Felix Marie Louis (MOUVANCE RAVALOMANANA)
 • ANTANANARIVO IV - RAHASIMANANA Paul Bert (MAPAR)
 • ANTANANARIVO V - RAHOLDINA RANAIVO Herinantsoina (MAPAR)
 • ANTANANARIVO V - RANDRIANARISOA Guy Célin Rivoniaina (MOUVANCE RAVALOMANANA)
 • ANTANANARIVO VI - RAHERISOA VOLOLONA Victorine (MAPAR)
 • ANTANANARIVO VI - RASOANOROMALALA Marie Horace (MOVANSY RAVALOMANANA)
 • MANJAKANDRIANA - RAHANTASOA Lydia Aimée Vololona (Movansy RAVALOMANANA)
 • REGION ANALANJIROFO

 • FENERIVE EST - MOHAMAD Ahmad (TMA TANORA MANDRAY ANDRAIKITRA)
 • FENERIVE EST - RAZAFINDRAVELO Hermann (MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA)
 • MANANARA NORD - RAHARINIRINA Sidonie (MMM)
 • MAROANTSETRA - DINAH Romuald (LEADER FANILO)
 • SOANIERANA IVONGO - TODY Arnaud (INDEPENDANT TODY Arnaud)
 • VAVATENINA - RAZANADRABEARIMANANA Jacques Aurelien (MIARAKA AMIN NY PREZIDA ANDRY RAJOELINA)
 • REGION ANDROY

 • AMBOVOMBE ANDROY - JEAN MICHEL Henri (MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA)
 • AMBOVOMBE ANDROY - MILAVONJY Andriasy Philobert (VPM MMM)
 • BEKILY - JEAN Daniel (MTS)
 • BELOHA ANDROY - RANDRIA Joseph (MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA)
 • TSIHOMBE - MASY GOULAMALY Marie Jeanne d Arc (INDEPENDANT ANDROY MIAVOTSE MALAKY)
 • REGION ANOSY

 • AMBOASARY SUD - ANGELE Solange (INDEPENDANT ANGELE Solange)
 • BETROKA - RANDRIANASOLO Jean Nicolas (MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA)
 • TAOLANARO - HATREFINDRAZANA Jerry (INDEPENDANT HATREFIN DRAZANA Jerry)
 • TAOLANARO - IJO (INDEPENDANT HATREFIN DRAZANA Jerry)
 • REGION ATSIMO-ANDREFANA

 • AMPANIHY OUEST - ANDRIANJAKA Samson Goulzar (MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA)
 • AMPANIHY OUEST - LIAHOSOA Malement (HIARAKA ISIKA)
 • ANKAZOABO SUD - MARA NIARISY (VPM MMM)
 • BENENITRA - RANDRIANANDRAINA Théophile Christian (HIARAKA ISIKA)
 • BEROROHA - RAZAFINDRAKOTO Harifanja Francette (FFF)
 • BETIOKY SUD - RABENIRINA Jean Jacques (MMM)
 • MOROMBE - RAKOTOMALALA Lucien (MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA)
 • SAKARAHA - RAHAROARILALA Tinoka Roberto Michael (MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA)
 • TOLIARY I - MAHARANTE Rakotonandrasana Jean de Dieu (MIARAKA AMIN I PRESIDA ANDRY RAJOELINA)
 • TOLIARY I - RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry (ATM ASSOCIATION TOLIARA MIARANGA)
 • TOLIARY II - ROCHELIN Houssen (INDEPENDANT VAHOAKA NO HERY)
 • TOLIARY II - HELSON Brisson Erafa (INDEPENDANT VAHOAKA NO HERY)
 • REGION ATSIMO-ATSINANANA

 • BEFOTAKA SUD - MARORIKY (MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA)
 • FARAFANGANA - NDREMANJARY Paraina Odilon (MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA)
 • FARAFANGANA - NIVO Rufin (LEADER FANILO)
 • MIDONGY SUD - RAMAHASINDY Koko Herisoa (MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA)
 • VANGAINDRANO - RAZAFIMILY Constance (LEADER FANILO)
 • VANGAINDRANO - VANOVASON Jean Adrien (MIARAKA AMI I ANDRY RAJOELINA)
 • VONDROZO - RANDRIANASOLO Volatiana Pauline (MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA)
 • REGION ATSINANANA

 • ANTANAMBAO MANAMPOTSY - MAHARAMBY Ndalana Espérant (MIARAKA AMIN I PRESIDA ANDRY RAJOELINA)
 • BRICKAVILLE - RANDRIANARISOA née RAMAHATODISOLOMANANA Vaonalaroy (MPIRAHALAHY MIAN/ALA)
 • MAHANORO - NAHARIMAMY Lucien Irmah (MIARAKA AMIN NY PREZIDA ANDRY RAJOELINA)
 • MAROLAMBO - LEVAO Nitadiavina (INDEPENDANT LEVAO Nitadiavina)
 • TOAMASINA I - NDAHIMANANJARA Née RANDRIANARISON Benedicte Johani (MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA)
 • TOAMASINA I - FAMINDRA Justin (MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA)
 • TOAMASINA II - ROILAHY (MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA)
 • VATOMANDRY - RAZAFINANDRASANA Raulan (INDEPENDANT ANDO FA ENGA)
 • REGION BETSIBOKA

 • KANDREHO - RABEARISOA Jean Claude (HIARAKA ISIKA)
 • MAEVATANANA - RASOARIMALALA Georgette (MAMPIRAY ANTSIKA)
 • TSARATANANA - RATEFIARIVONY Jaona (SAMBO FIARAN I NOE)
 • REGION BOENY

 • AMBATO BOENI - RASOAHERINJATOVO Bodovoangy Dimitrine (MMM)
 • MAHAJANGA I - RAHANTANIRINA Lalao (MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA)
 • MAHAJANGA I - NICOLAS Stéphan Alphonse (INDEPENDANT NICOLAS)
 • MAHAJANGA II - RASALAMA Léon (MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA)
 • MITSINJO - ALIBY Bin Soufou (MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA)
 • SOALALA - HOUSSENE Abdallah (INDEPENDANT HOUSSENE Abdallah)
 • REGION BONGOLAVA

 • FENOARIVOBE - RANAIVOSON Andrianavalona Fanomezanjaka Pierrot (ANDRIN I MADAGASIKARA)
 • TSIROANOMANDIDY - RAHOLIJAONA Harson (ANDRIN NY MADAGASIKARA)
 • TSIROANOMANDIDY - RAMAHERIJAONA Hajanirina Lanto (MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA)
 • REGION DIANA

 • AMBILOBE - SEBANY Mouhamed (MALAGASY MIARA MIAINGA)
 • ANTSIRANANA I - MAHAZOASY Mananjara Freddie Richard (MDM Mientana ho an ny Demokrasia et Madagasikara)
 • ANTSIRANANA I - RAHELIHANJA Jocelyne (MIARAKA @PREZIDA ANDRY RAJOELINA)
 • ANTSIRANANA II - NASSER Ahmed (MAPAR)
 • NOSY-BE - AROSY Namiandrazana François (INDEPENDANT AROSY Mamiandrazana François)
 • REGION HAUTE MATSIATRA

 • AMBALAVAO - RAZAFIMAHATRATRA Daniel Jean Christian (303 IHANY NY ANTSIKA Association des Jeunes Entrep)
 • AMBOHIMAHASOA - RASOLONOMENJANAHARY Fidélis Justin (Mouvance RAVALOMANANA)
 • FIANARANTSOA I - RAZARANAINA Nomenirina (Indépendant RAZARANAINA)
 • FIANARANTSOA I - RAMAMONJISOA Virapin (MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA)
 • ISANDRA - RABETAFIKA Norovelomampionona Roberthine (MMM MALAGASY MIARA MIAINGA)
 • IKALAMAVONY - RALINJANAHARY Tsitohaina Valimandresy (TAMBATRA)
 • VOHIBATO - RANDRIANATOAVINA Jean Martin (INDEPENDANT RANDRIANATOAVINA Jean Martin)
 • LALANGINA - RIVOTIANA Richard Jean Bosco (Indépendant MAHEFA)
 • REGION IHOROMBE

 • IAKORA - RAKOTONIRINA Joe Ernest (ANTOKO MAITSO)
 • IHOSY - RAZAFIMANDIMBY Germain Boniface (Indépendant RALAVA)
 • IVOHIBE - RANDRIANOELINA RAZAFIMAHEFA Mamimalala Marie Josué (Parti Travailliste Malagasy PATRAM)
 • REGION ITASY

 • ARIVONIMAMO - RABEMANANJARA née RAMANANDRAISOA Célestine (MIARAKA @ PREZIDA ANDRY RAJOELINA)
 • ARIVONIMAMO - RAKOTOMANJATO Rodin Edmond Georges (MOVANSY RAVALOMANANA)
 • MIARINARIVO - RAVAHIMANANA Guillaume Marie Ubald (MOUVANCE RAVALOMANANA)
 • SOAVINANDRIANA - HARINOSY Rabenerika Charlot (MIARAKA @ PREZIDA RAJOELINA)
 • REGION MELAKY

 • AMBATOMAINTY - RANDRIAMIALISOA Willison (SAMBO FIARAN I NOE)
 • ANTSALOVA - RAMAROLAHY Maurice (Indépendant RAMAROLAHY)
 • BESALAMPY - DELPHINE Florentine (LES AUTRES SENSIBILITES (LES AS))
 • MAINTIRANO - FARHAD Houssen (MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA)
 • MORAFENOBE - ELITAFA Basile (VPM MMM)
 • REGION MENABE

 • MAHABO - RAVELOSON Ludovic Adrien (MIARAKA AMIN I PREZIDA ANDRY RAJOELINA)
 • MANJA - FIENENA Richard (VPM MMM)
 • MIANDRIVAZO - HANITRINIAINA Mamy Armand (MIARAKA AMIN NY PREZIDA ANDRY RAJOELINA)
 • MORONDAVA - MAMOD ALI Hawel (MIARAKA AMIN NY PRESIDENT ANDRY RAJOELINA)
 • REGION SAVA

 • ANDAPA - RAKOTOMAMONJY Jean Max (LEADER FANILO)
 • ANTALAHA - LAISOA Jean Pierre (INDEPENDANT LAISOA Jean Pierre)
 • SAMBAVA - MAMANGY Norbert (TRANO KASAKA)
 • SAMBAVA - RAVELOARIVONJY Behavana (TRANO KASAKA)
 • VOHEMAR - ABDILAH (VPM MMM )
 • REGION SOFIA

 • ANALALAVA - DJAOSERA Irenée (PSD)
 • ANTSOHIHY - REMI (VPM MMM)
 • BEALANANA - VOLAHAINGO Marie Thérèse (Vondrona Politika Miara dia Malagasy Miara Miaing)
 • BEFANDRIANA NORD - LYLYETTE René de Roland (MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA)
 • MAMPIKONY - RAPHAELIEN Solofoniaina Emilien Narison (GFFM)
 • MANDRITSARA - RAJAOZANANY Jean Claude (MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA)
 • PORT-BERGE - VELONTSARA Paul Bert (HIARAKA ISIKA)
 • REGION VAKINANKARATRA

 • AMBATOLAMPY - RANDRIANJANAHARY Soloniaina Olivier (FIRAISAM-PIRENENA HO AN NY FANDROSOANA SY NY FAHAF)
 • ANTANIFOTSY - RANDRIANASOLO Dera Louis Charles (MIARAKA @ PREZIDA ANDRY RAJOELINA)
 • ANTANIFOTSY - RANDRIAMAMPIANINA Ramilison (MOUVANCE RAVALOMANANA)
 • ANTSIRABE I - JEAN François Michel (MOUVANCE RAVALOMANANA)
 • ANTSIRABE II - RANDRIANANTENAINA Olivier Antonny José (MOUVANCE RAVALOMANANA)
 • ANTSIRABE II - RAVELOHANITRA Nirina (ANTOKO MAITSO)
 • BETAFO - RAMBOLAMANANA Jean Guy Honoré (BAINGA)
 • FARATSIHO - RASOLONJATOVO Honoré (PAPASOLO)
 • MANDOTO - ANDRIAMBOAVONJY Nantenaina Herisoa (HARENA )
 • REGION VATOVAVY-FITOVINANY

 • IFANADIANA - RAZAFINDRAFITO Lova Narivelo (INDEPENDANT POPIL)
 • IKONGO - RAZAFINTSIANDRAOFA Jean Brunel (MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA)
 • MANAKARA - ANDRIANTSIZEHENA Benja Urbain (VPM MMM)
 • MANAKARA - ZAFIMAHATRATRA Abel (MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA)
 • MANANJARY - KATHY (MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA)
 • MANANJARY - RAMPARANY Ramanana Anthelme (Independant FIHAVANANA SY FAMPANDROSOANA MIRINDRA)
 • NOSY VARIKA - VOLONY Jimmy (MIARAKA AMIN I ANDRY RAJOELINA)
 • VOHIPENO - TSABOTOKAY Honoré (HIARAKA ISIKA)