Tous districts

Par District:

1101 AMBOHIDRATRIMO 
1102 ANDRAMASINA 
1103 ANJOZOROBE 
1104 ANKAZOBE 
1105 ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO 
1106 ANTANANARIVO AVARADRANO 
1107 ANTANANARIVO I 
1108 ANTANANARIVO II 
1109 ANTANANARIVO III 
1110 ANTANANARIVO IV 
1111 ANTANANARIVO V 
1112 ANTANANARIVO VI 
1113 MANJAKANDRIANA 
1201 FENOARIVOBE 
1202 TSIROANOMANDIDY 
1301 ARIVONIMAMO 
1302 MIARINARIVO 
1303 SOAVINANDRIANA 
1401 AMBATOLAMPY 
1402 ANTANIFOTSY 
1403 ANTSIRABE I 
1404 ANTSIRABE II 
1405 BETAFO 
1406 FARATSIHO 
1407 MANDOTO 
2101 AMBANJA 
2102 AMBILOBE 
2103 ANTSIRANANA I 
2104 ANTSIRANANA II 
2105 NOSY-BE 
2201 ANDAPA 
2202 ANTALAHA 
2203 SAMBAVA 
2204 VOHEMAR 
3101 AMBATOFINANDRAHANA 
3102 AMBOSITRA 
3103 FANDRIANA 
3104 MANANDRIANA 
3201 BEFOTAKA SUD 
3202 FARAFANGANA 
3203 MIDONGY SUD 
3204 VANGAINDRANO 
3205 VONDROZO 
3301 AMBALAVAO 
3302 AMBOHIMAHASOA 
3303 FIANARANTSOA I 
3304 ISANDRA 
3305 IKALAMAVONY 
3306 VOHIBATO 
3307 LALANGINA 
3401 IAKORA 
3402 IHOSY 
3403 IVOHIBE 
3501 IFANADIANA 
3502 IKONGO 
3503 MANAKARA 
3504 MANANJARY 
3505 NOSY VARIKA 
3506 VOHIPENO 
4101 KANDREHO 
4102 MAEVATANANA 
4103 TSARATANANA 
4201 AMBATO BOENI 
4202 MAHAJANGA I 
4203 MAHAJANGA II 
4204 MAROVOAY 
4205 MITSINJO 
4206 SOALALA 
4301 AMBATOMAINTY 
4302 ANTSALOVA 
4303 BESALAMPY 
4304 MAINTIRANO 
4305 MORAFENOBE 
4401 ANALALAVA 
4402 ANTSOHIHY 
4403 BEALANANA 
4404 BEFANDRIANA NORD 
4405 MAMPIKONY 
4406 MANDRITSARA 
4407 PORT-BERGE 
5101 AMBATONDRAZAKA 
5102 AMPARAFARAVOLA 
5103 ANDILAMENA 
5104 ANOSIBE AN’ALA 
5105 MORAMANGA 
5201 FENERIVE EST 
5202 MANANARA NORD 
5203 MAROANTSETRA 
5204 SAINTE MARIE 
5205 SOANIERANA IVONGO 
5206 VAVATENINA 
5301 ANTANAMBAO MANAMPOTSY 
5302 BRICKAVILLE 
5303 MAHANORO 
5304 MAROLAMBO 
5305 TOAMASINA I 
5306 TOAMASINA II 
5307 VATOMANDRY 
6101 AMBOVOMBE ANDROY 
6102 BEKILY 
6103 BELOHA ANDROY 
6104 TSIHOMBE 
6201 AMBOASARY SUD 
6202 BETROKA 
6203 TAOLANARO 
6301 AMPANIHY OUEST 
6302 ANKAZOABO SUD 
6303 BENENITRA 
6304 BEROROHA 
6305 BETIOKY SUD 
6306 MOROMBE 
6307 SAKARAHA 
6308 TOLIARY I 
6309 TOLIARY II 
6401 BELO SUR TSIRIBIHINA 
6402 MAHABO 
6403 MANJA 
6404 MIANDRIVAZO 
6405 MORONDAVA