05Nov/14

Communiqué

—————————- COMMUNIQUE La passation de service entre le Haut Conseiller Doyen RABENDRAINY RAMANOELISON et le nouveau Président de la Haute Cour Constitutionnelle Jean-Eric RAKOTOARISOA a eu lieu le lundi 3 novembre 2014Voir Plus…

29Oct/14

Fanambarana

HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE —————————————————– C O M M U N I Q U E ————————— Il est porté à la connaissance du public que les membres de la Haute Cour Constitutionnelle, enVoir Plus…

15Oct/14

Fanambarana HCC

Repoblikan’i Madagasikara Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana FITSARANA AVO MOMBA NY LALAMPANORENANA —————————- Ny Mpanolotsaina Avo Zokiolona sy ny mpikambana ao amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana dia mampahafantatra ny besinimaro faVoir Plus…

14Mar/14

Firaketana an-tsoratra ny fianianana nataon’ireo mpikambana ao amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana

Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ————-————————————————–                              Firaketan-tsoratra  Firaketana an-tsoratra ny fianianana nataon’ireo mpikambana ao amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana Androany, roa ambinifolo marsa, taona efatra ambinifolo sy roa arivo, tamin’nyVoir Plus…