31Juil/18

FANAMBARANA 1

Repoblikan’iMadagasikara Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana ———————————— FITSARANA AVO MOMBA NY LALAMPANORENANA ————————————– FANAMBARANA —————————————-             Ampahafantarina ny antoko na vondron’antoko hanolotra kandidà ho amin’ny fifidianana Filoham-pirenenaVoir Plus…

31Juil/18

FANAMBARANA 2

Repoblikan’iMadagasikara Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana ———————————— FITSARANA AVO MOMBA NY LALAMPANORENANA ————————————– FANAMBARANA —————————————- Ampahafantarina ny vondron’olona iray na maromaro mikasa hanolotra kandidà amin’ny fifidianana Filoham-pirenena fa azo atao ny mitondraVoir Plus…

31Juil/18

COMMUNIQUE 2

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana —————————— HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE COMMUNIQUE             La ou les entités voulant présenter un candidat à l’élection présidentielle sont informées queVoir Plus…

31Juil/18

COMMUNIQUE 1

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana —————————— HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE COMMUNIQUE              Le parti ou la coalition de partis politiques présentant un candidat à l’élection présidentielleVoir Plus…

20Juil/18

F I L A Z A N A

F I L A Z A N A —————————— Ilazana ireo rehetra hametraka antontan-taratasy filatsahan-kofidiana Filoham-pirenena eto amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana fa : Eo amin’ny vavahady ambany, ankilan’ny biraon’ny Faritany, noVoir Plus…